dokumenty - Aktualności - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: dokumenty
     Urząd Gminy Wiśniew informuje, że został opracowany i wyłożony do wglądu wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Jest to bardzo ważny dokument, do sporządzenia którego przyczyniło się bardzo wielu mieszkańców naszej gminy poprzez wypełnienie, roznoszonych we wrześniu przez sołtysów, ankiet energetycznych budynków mieszkalnych.

     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
• a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

     Jak ważna jest troska o czystość powietrza nikogo chyba nie trzeba przekonywać a jego jakość warto obserwować od czasu do czasu korzystając m.in. z nowopowstałego geoportalu przygotowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dane są prezentowane w postaci map, zestawień i wykresów.  
     Nowy portal (http://www.powietrze.gios.gov.pl) został przygotowany z myślą o  zwykłych ludziach, którzy nie posiadają wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje się w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego