ogłoszenia - Aktualności - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: regulaminogłoszenia
    Wójt Gminy Wiśniew informuje o rozpoczęciu z dniem 20 maja 2016 r. (piątek) konsultacji projektu „w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Termin konsultacji przewidziany jest w dniach od 20 maja 2016 r. do 3 czerwca 2016 r.
    Projekt reguluje wiele kwestii związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie naszej gminy a jego zapisy będą dotyczyły wszystkich mieszkańców dlatego dziwne jest, że dopuszcza się składanie uwag i wniosków tylko przez przedstawicieli organizacji społecznych. Dobrze, że chociaż wcześniej można się zapoznać z jego zapisami na stronie internetowej urzędu gminy. Zapisy zawarte w tym dokumencie nie są może rewolucyjne ale na pewno część mieszkańców będzie musiała odsunąć psie budy od granicy swojej posesji lub wyprowadzać psy poza obręb swojego podwórka tylko na smyczy. Jeśli literalnie stosować przyszły regulamin to także należałoby trzymać wszystkie kury, kaczki i indyki w klatkach.
    Wydaje się że dokument jest mocno roboczy o czym może świadczyć fakt, że wprowadza się wewnętrznie niespójne zapisy czy brakuje punktów na które się powołuje w dalszej części dokumentu np. w paragrafie 11 jest odwołanie do paragrafu 1, ust. 1, pkt. 2 litery o, której nie ma we zamiankowanym miejscu gdyż wyliczanka podlegających segregacji odpadów kończy się na literze n (sic!).
Ankieta na temat stanu bezpieczeństwa i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Wiśniew

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: ogłoszeniabezpieczeństwo
Ankieta na temat poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Wiśniew.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: ogłoszeniarolnictwo
Komunikat o zakazie stosowania materiału siewnego odmian GMO

Sprzedaż mienia gminnego w Helenowie

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: ogłoszeniaofertydziałka
Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew o przetargu na nieruchomość mienia gminnego położoną w Helenowie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego