energetyka - Aktualności - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: dokumenty
     Urząd Gminy Wiśniew informuje, że został opracowany i wyłożony do wglądu wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Jest to bardzo ważny dokument, do sporządzenia którego przyczyniło się bardzo wielu mieszkańców naszej gminy poprzez wypełnienie, roznoszonych we wrześniu przez sołtysów, ankiet energetycznych budynków mieszkalnych.

     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
• a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

     Jak ważna jest troska o czystość powietrza nikogo chyba nie trzeba przekonywać a jego jakość warto obserwować od czasu do czasu korzystając m.in. z nowopowstałego geoportalu przygotowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dane są prezentowane w postaci map, zestawień i wykresów.  
     Nowy portal (http://www.powietrze.gios.gov.pl) został przygotowany z myślą o  zwykłych ludziach, którzy nie posiadają wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje się w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.


Spotkanie w sprawie budowy wiatraków

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: wiatraki
Spotkanie informacyjne na temat budowy elektrowni wiatrowych w gminie Zbuczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew dot. linii elektroenergetycznej 400 kV

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: energetyka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestzrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV "Kozienice - Sieldce Ujrzanów"

Ogłoszenie o przerwie w dostawie prądu w Helenowie

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: PGEkomunikat
Ogłoszenie o przerwie w dostawie prądu w Helenowie (9.08.2014r.)

Ogłoszenie o przerwie w dostawie prądu w Helenowie

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: Ogłoszenie
Ogłoszenie o braku prądu 12.07.2014 r. w Helenowie

Zaproszenie na debatę publiczną (akt.)

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: Planenergetykawiatrowa

Komunikat PGE Dystrybucja S.A

Opublikowany przez w energetyka ·
Tags: Energetyka
Informacja PGE S.A. o zmianie sposobu informowania klientów o planowych wyłączeniach dostaw prądu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego