lasy - Aktualności - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu gminy Wiśniew

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: UPULlasy

    Jak informuje Urząd Gminy w Wiśniewie, w terminie od dnia 28.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r. w siedzibie urzędu, pokój nr 20, wyłożony będzie do wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów położonych na terenie naszej gminy.
    Każdy właściciel lasu powinien się z nim zapoznać, gdyż stanowi on m.in. podstawę do naliczenia podatku leśnego oraz określa planowane wskazania gospodarcze. Wnioski i zastrzeżenia w sprawie ustaleń planu, można składać w ciągu 30 dni od daty wyłożenia dokumentacji projektowej UPUL. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu sporządzany jest raz na 10 lat i zawiera:

 • Opis ogólny

 • Opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 • Powierzchniową i miąższościową tabelę klas wieku wg gatunków panujących

 • Powierzchniową i miąższościową tabelę klas wieku wg funkcji lasu i gatunków panujących

 • Powierzchniową i miąższościową tabelę klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

 • Rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz ich właścicieli

 • Rejestr działek leśnych - tabela właścicieli

 • Rejestr działek leśnych - tabela właścicieli według oddziałów

 • Szczegółowy wykaz rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie

 • Wykaz skrótów i symboli oraz słownik podstawowych pojęć leśnych

 • Mapę gospodarczą otaksowanych lasów
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego